Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw v.z.w., J.B. Troucheaustraat 30 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, wandelclubspl@gmail.com,voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om U op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden).

Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mede te delen op wandelclubspl@gmail.com. Via dat adres kan U , altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens ligt ter inzage op het secretariaat.

Enkel je naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, nationaliteit en adres worden doorgegeven aan Wandelsport Vlaanderen.

Indien je de electronische nieuwsbrief van Wandelsport Vlaanderen wil ontvangen moet het e-mailadres ook doorgegeven worden. Daarvoor moet je ons afzonderlijk de toestemming geven.