Over onze club

Wandelen is een combinatie van sporten, sociale contacten onderhouden en genieten van de mooiste hoekjes in de natuur voor jong en oud. Je legt het accent op het aspect dat u het meest aanspreekt. Jouw keuze komt bij ons aan bod. Graag nodigen wij je uit om kennis te maken met onze clubwerking en -leden.

Uit het dagelijks aanbod van wandelingen selecteert het bestuur een tocht voor iedere zon- en feestdag. Deze kalender is een aanbeveling en geen verplichting. Wie het wenst, is welkom op de plaats van afspraak: de parking van het gemeentehuis. Het vertrek is stipt om 08u30 gepland, tenzij anders vermeld in de kalender. Ter plaatse vinden de eerste contacten plaats en kan carpooling afgesproken worden. Heel wat leden carpoolen met vrienden en rijden van thuis rechtstreeks naar de startplaats van een wandeling. Zij kiezen een vertrekuur dat hun goed uitkomt.

Een vijftal keer per jaar maken we er een daguitstap van. De bestemming ligt dan verder weg en dus huren we een bus. Wandelen blijft de hoofdzaak, doch je kan ook deelnemen aan nevenactiviteiten zoals het bezoek aan een kasteel, museum of bedrijf. Een van onze bestuursleden heeft heel wat ervaring opgebouwd in het organiseren van busuitstappen en staat borg voor kwaliteit. Onze leden schrijven er graag op in.

Het bestuur, met medewerking van de leden, richt zelf ook wandelingen in. Zo is er de LEWETOCHT in het begin van de maand mei, en onze STREEKBIERENTOCHT in oktober die veel inzet en organisatie vergen. Beide samen trekken ze meer dan 4000 wandelliefhebbers aan.

In eigen streek wandelen we in mei en juni zesmaal op woensdagavond. We voorzien telkens een parkoers van 6 en 8 km. We werken deze tochten uit langs de mooiste paden en panorama's van de Zennevallei en het Pajottenland. Dit is echt genieten van de groene natuur in de lente. Een gedroomde manier om de sleur te breken in de helft van de week.

Als klap op de vuurpijl van onze jaarwerking plannen we in september een wandelweekend. Met het motto "wat we zelf doen, doen we beter" stippelt het bestuur de wandelingen voor de korte, middellange en lange afstand zelf uit en gaat zowel de parkoers als het hotel uittesten. In 2015 gingen we voor een week naar Obernai in de Elzas (Frankrijk). In september 2016 gingen we voor een weekend naar Valkenburg (Nederland), in 2017 ging ons wandelweekend door in La Roche, in 2018 in Roermond (Nederland). In 2019 is Hürtgenwald-Vossenack (Duitsland) aan de beurt en plannen wij een wandelweek in de Vogezen (Frankrijk).

En het prijskaartje voor de deelname aan deze werking? Het lidgeld bedraagt het eerste jaar 18,50 euro, de volgende jaren 15 euro. Wat krijg je daarvoor?

  • Een lidkaart van Wandelsport Vlaanderen (WSVL) en een verzekering voor lichamelijke letsels bij ongeval;
  • Ons driemaandelijks clubblad met algemene info en de wandelkalender;
  • Korting op startgeld bij wandeltochten van Wandelsport Vlaanderen-clubs;
  • Deelname aan de clubactiviteiten tegen ledenprijs;
  • 5 maal per jaar "Walking Magazine";
  • Speciale aankoopprijs voor "Walking in Belgium" (jaarkalender met alle wandelingen in België);
  • Met de opbrengst van onze wandeltochten komt het bestuur tussen in de kostprijs van busuitstappen, gezellig samenzijn, wandelweekend en -week. Op deze wijze blijft het beoefenen van onze geliefde sport betaalbaar;
  • Het recht op het bijwonen van de Algemene Vergadering met adviesrecht. Noteer dat onze club een vzw is. De algemene vergadering wordt gevolgd door een gezellig samenzijn.

Het verrassende nieuws is dat je je lidgeld kan terugverdienen! Telkens u deelneemt aan één van de activiteiten die voorkomen in de wandelkalender van de club, mag je je gele stempelkaart, die de club je ter beschikking stelt, laten afstempelen. Twintig stempels geven recht op een waardebon ter waarde van 13 euro op het einde van het werkjaar. Deze bonnen breng je in mindering bij clubactiviteiten. Op deze wijze wordt wandelen wel een zeer democratische sport. Ook voorziet de mutualiteit een tussenkomst in het lidgeld. Wij bezorgen je een algemeen attest om in te dienen bij je mutualiteit.

Wie graag wandelt, kan onze werking en leden leren kennen. Bezorg je gegevens (naam, volledig adres, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, telefoon of gsm-nummer, e-mailadres) aan één van de bestuursleden of vul het formulier in via deze website en stort 18,50 euro op BE38 7341 9606 2772 op naam van Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw v.z.w. Wij doen de rest.

Met vriendelijke groeten, namens alle bestuursleden.